Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne (art. 359 pkt 2) według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.: „USŁUGI W ZAKRESIE DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ” (ZP/02/2022).

Więcej informacji >>>https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=358&id=34

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88