Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

 

Deklaracja dostępności Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MCTiPZ w Łodzi.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te będą uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone
  z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-20

- Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących chylinskilodz.pl odpowiada: Dyrektor Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi

- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Telefon: 42 676 17 34

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi

- Adres: 92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41

- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Telefon: 42 676 17 34

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Łódź ul. Niciarniana 41 – winda, podjazd do budynku

- Siedziba główna

Łódź ul. Przybyszewskiego 253 – winda, podjazd do budynku

- Zakład Diagnostyczno Obserwacyjny

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis www Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi zawiera:

- menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;

- wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym;

- możliwość zmiany wielkości czcionki.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88