Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Oddział Leczenia Uzależnień

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41

tel. 42 674 98 90

Oddział Leczenia Uzależnień wykonuje świadczenia zdrowotne w trybie stacjonarnym. Oddział jest koedukacyjny. W Oddziale leczymy osoby uzależnione od: alkoholu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, hazardu. Każdy pacjent objęty jest opieką lekarską i psychoterapeutyczną. Za (Na) czas pobytu w Oddziale pacjent może otrzymać zwolnienie lekarskie. W dniu przyjęcia do Oddziału wymagana jest co najmniej 10-dniowa abstynencja od alkoholu i/ lub innych substancji psychoaktywnych, skierowanie od lekarza POZ, Poradni Odwykowej lub Poradni Zdrowia Psychicznego, dowód osobisty. Leczenie w Oddziale trwa 6 tygodni. Zajęcia terapeutyczne są prowadzone w formie terapii grupowej i indywidualnej. Celem terapii jest zwiększanie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji, prowadzenia konstruktywnego i zdrowego sposobu życia, nabywanie umiejętności rozwiazywania problemów osobistych oraz usuwanie zaburzeń somatycznych i psychicznych. W czasie terapii w Oddziale pacjenta obowiązuje Regulamin Oddziału i Kontrakt.

W DNIU PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ WYKONYWANE JEST BADANIE ALKOMATEM I/ LUB MULTITESTEM NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Na Oddziale pracuje zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą dyplomowane pielęgniarki, psychiatrzy oraz psycholodzy i pedagodzy, którzy uzyskali certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień bądź są w trakcie certyfikacji i posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, hazardu i leków.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88