Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

Poradnia Leczenia Uzależnień realizuje świadczenia zdrowotne w trybie ambulatoryjnym. Zakres działania Poradni obejmuje realizację programów psychoterapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. W Poradni świadczona jest również pomoc dla rodzin osób uzależnionych. Terapia jest prowadzona poprzez sesje indywidualne i grupowe.

Terapia jest realizowana przez psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnienia oraz współuzależnienia we współpracy z lekarzem psychiatrą.

Oferta terapeutyczna Poradni kierowana jest do osób powyżej 18 roku życia.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88