Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Poradnia Psychologiczna

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

Poradnia Psychologiczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym, doświadczającym trudności i problemów życiowych oraz tych, które chcą przeżywać swoje życie w sposób bardziej świadomy i satysfakcjonujący.

Oferta obejmuje:

- konsultacje psychologiczne – jedno lub kilka spotkań, mających na celu wstępne określenie problemu i wskazanie sposobów pomocy;

- poradnictwo psychologiczne – kilka spotkań ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnego problemu wynikającego z aktualnej sytuacji życiowej;

- psychoterapia indywidualna – regularne, trwające przez dłuższy czas spotkania z psychoterapeutą ukierunkowane na pomoc w pokonywaniu problemów mających dłuższą historię, których źródło tkwi w psychice pacjenta; sesje psychoterapeutyczne odbywają się z częstotliwością raz w tygodniu i prowadzone są w nurcie psychodynamicznym;

- psychoterapia par i małżeństw – wspólne spotkania psychoterapeuty z parą lub małżeństwem, których celem jest pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i sytuacji kryzysowych

- diagnoza psychologiczna – celem jest rozpoznanie trudności w funkcjonowaniu psychologicznym oraz ich źródeł; przeprowadzana za pomocą metod psychologicznych: wywiad, obserwacja, testy psychologiczne.

POMOC W PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ JEST BEZPŁATNA. NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88