Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Poradnia promocji zdrowia

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41

Świadczenia realizowane w poradni promocji zdrowia obejmują oddziaływania polegające na:

- realizacji programów profilaktycznych w szkołach

- przekazywaniu wiedzy na temat zaburzeń związanych z uzależnieniami, czynników ryzyka i sposobów ich eliminowania,

- prowadzeniu szkoleń dla:

pracowników różnych grup zawodowych, a w szczególności pracowników podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec osób uzależnionych i pijących szkodliwie, studentów uczelni medycznych w zakresie wiedzy i umiejętności na temat uzależnienia i współuzależnienia,

- wspieraniu działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji (telefonicznej) lekarzom,

- współpracy z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z grupami samopomocowymi,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88