Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi informuje, że zamówienie w przedmiotowym postępowaniu zostało udzielone firmie:

ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice.

Cena oferty - 134 992,50 zł brutto.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  "Dostawa oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych".

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=377

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz rozdziału XVII ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, informuję, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wilcza 5, 05-506 Lesznowola.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=373

Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP/01/2023 - Dostawy - Dostawa fabrycznie nowej i zarejestrowanej karetki transportowej typu A lub B wraz z wyposażeniem.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=374&id=0

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług pralniczych dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

więcej informacji >>>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=371&id=34

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88