Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „USŁUGI W ZAKRESIE DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ” (ZP/01/2024).

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=438

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na wykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=437

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź,  informuje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.:"USŁUGI W ZAKRESIE DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ"

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=434

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak: ZP/01/2024, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przedstawia informację  w zakresie ofert wykonawców, które zostały otwarte oraz o cenach w nich zawartych.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=435

W dniu 15.02.2024 r. wpłynęły pytania do SWZ dotyczące postępowania pn.: „USŁUGI W ZAKRESIE DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=433&id=0

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88