Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP/01/2022 - Roboty budowlane - Budowa hostelu w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „MOST – Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia – budowa hostelu dla osób wykluczonych”

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=352&id=34

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88