Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej
Łódź, dn.23.03.2022 r.
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że w wyniku postępowania na „Dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, znak 3/2022” do dnia 17.03.2022 r. wpłynęły 2 oferty. 1 oferta była niekompletna. Zgodnie z kryterium oceny ofert (formularz ofertowy pkt IV ust. 5) wybraliśmy ofertę firmy SIS-MED Sp. z o.o.
 
Wykaz ofert z przeprowadzonego postępowania:
1. SIS-MED Sp. z o.o. oferta na kwotę 62 904,90 zł + VAT
2. AB-MED oferta na kwotę  54 018,89 zł + VAT oferta niekompletna
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88