Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej
W dniu 11.03.2022 r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dot. zapytania ofertowego p.n. „Dostawa środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi”
 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy igłowych (poz. 29 załącznika nr 1) jednokrotnego użytku o parametrach 21Gx1,8mm lub 21Gx2,4mm?
 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nakłuwaczy jednorazowego użytku o wskazanych w pytaniu parametrach.
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88