Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz rozdziału XVII ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, informuję, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta „Boss” Monika Bartnik – ul. Romana 44, 93-370 Łódź; oddział: Nu Hotel, 
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź (dot. pakietu 1 i 2) oraz CopyWhite Bartosz Zabost – ul. Grażyny 34 lok. 2, 93-309 Łódź (dot. pakietu 3).

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=327&id=34

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88