Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

W dniu 26.11.2021 r. wpłynęło pytanie nr 1 do SWZ dotyczące postępowania p.n.:„USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”.

Pytanie nr 1 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=65497

Odpowiedź na pytanie nr 1 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=65498

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88