Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej
Dotyczy postępowania ZP/01/2021.
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz rozdziału XVII, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, informuję, że jako najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta Grupy MSP Sp. z o.o., Sp. k., ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa.
 
Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=310

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88