Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

W dniu 27.04.2021 r. wpłynęło pytanie nr 1 do SWZ dotyczące postępowania p.n.:"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót  dla zadania p.n.: "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność,Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych".

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=305&id=34

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88