Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Zakład Diagnostyczno-Obserwacyjny

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny

92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 253

tel. 42 681 34 80

Hospitalizacja krótkoterminowa. Działania wykonywane w warunkach stacjonarnych wobec osób dorosłych lub nieletnich będących w stanie intoksykacji alkoholowej, obejmujące: zabiegi sanitarno-higieniczne, medyczną kontrolę trzeźwienia, przerywanie ciągów alkoholowych, postępowanie ukierunkowane na identyfikację cech uzależnienia oraz wczesne wykrywanie współistniejących schorzeń u osób z problemem alkoholowym. Wszystkie te usługi MCTiPZ świadczy bezpłatnie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88