Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Diagnoza psychologiczna polega na opisie funkcjonowania człowieka oraz ustaleniu wskazówek do dalszego postępowania. Jej wyniki mogą stanowić pomoc w rozumieniu siebie, swojego postępowania, a także swoich trudności. Przedmiotem diagnozy psychologicznej może być funkcjonowanie jednostki w różnych obszarach.

W MCTiPZ wykonywana jest diagnoza:
- osobowości,
- intelektu,
- funkcji poznawczych.

Diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest na podstawie wywiadu, obserwacji oraz testów psychologicznych.

W MCTiPZ diagnoza psychologiczna jest bezpłatna i nie wymaga skierowania lekarskiego. Projekt

Poradnia Psychologiczna
ul. Niciarniana 41
92-320 Łódź
tel. 42 676 16 61

Projekt był realizowany do końca 2018 roku i finansowany ze środków Miasta Łódź w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne".

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88