Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

 

Dofinansowanie z Budżetu Państwa w 2023 r. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie >>>

http://chylinskilodz.pl/aktualnosci-nav/inne/232-dofinansowanie-z-budzetu-panstwa-2023-r

Dofinansowanie z Budżetu Państwa w 2022 r. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie >>>

aktualnosci-nav/inne/203-dofinansowanie-z-budzetu-panstwa-2022-r

Dofinansowanie z Budżetu Państwa w 2021 r. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie >>> 

http://chylinskilodz.pl/aktualnosci-nav/inne/190-dofinansowanie-z-budzetu

Dofinansowanie z Budżetu Państwa - bezpłatna pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy - umowa nr 1 - 2023 r. >>>

Dofinansowanie z Budżetu Państwa - bezpłatna pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy - umowa nr 1/aneks 6 - 2023 r. >>>

Dofinansowanie z Budżetu Państwa - bezpłatna pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy - umowa nr 1 >>>

 http://chylinskilodz.pl/aktualnosci-nav/inne/198-dofinansowanie-z-budzetu-panstwa-ukraina

Dofinansowanie z Budżetu Państwa - bezpłatna pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy - umowa nr 2 >>> 

http://chylinskilodz.pl/aktualnosci-nav/inne/199-dofinansowanie-z-budzetu-panstwa-bezplatna-pomoc-psychologiczna-obywatelom-ukrainy-umowa-nr-2

Dofinansowanie z Budżetu Państwa - bezpłatna pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy - umowa nr 3 >>>

http://chylinskilodz.pl/aktualnosci-nav/inne/202-dofinansowanie-z-budzetu-panstwa-bezplatna-pomoc-psychologiczna-obywatelom-ukrainy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88