Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

obraz na str

W ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi realizuje projekt pod nazwą „PORT-Pomoc Opieka Ratunek Terapia – budowa noclegowni w Łodzi”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych przyczyniające się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego w województwie łódzkim.

Celem strategicznym jest poprawa jakości życia w regionie w zakresie spójności społecznej, zdrowia, aktywności mieszkańców i zaangażowania zawodowego.

Celem szczegółowym polityki społecznej jest przeciwdziałanie bezdomności, ochrona życia i zdrowia osób bezdomnych oraz ich reintegracja społeczna.

Efektem inwestycji będzie:

* kontynuacja przebudowy hostelu oraz zakup wyposażenia

* budowa noclegowni wraz z zakupem wyposażenia

* budowa parkingów na terenie inwestycji

* realizacja szkoleń dla podopiecznych MCTiPZ w Łodzi

Okres realizacji projektu: 01-06-2018 – 31.01.2021

Wartość projektu wynosi 7 807 543,19 zł

Dofinansowanie projektu z UE 3 419,75 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88