Drukuj
Kategoria: Przetargi
Łódź, dnia 07.12.2021 r.
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”.
Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=322&id=34