Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji)

93-133 Łódź, ul. Kilińskiego 232

tel. 42 684 08 13

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) wykonuje świadczenia zdrowotne w trybie stacjonarnym.

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje: przerywanie ciągów alkoholowych, diagnozę uzależnienia i związanych z nim szkód zdrowotnych, leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oraz motywowanie do podjęcia terapii odwykowej po zakończeniu leczenia w oddziale. Oddział jest koedukacyjny. Za (Na) czas pobytu w Oddziale pacjent może otrzymać zwolnienie lekarskie. Przy przyjęciu do Oddziału wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, Poradni Odwykowej lub Poradni Zdrowia Psychicznego, dowód osobisty. Leczenie w Oddziale trwa 10 dni.

Na Oddziale pracuje zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą lekarze: psychiatrzy, neurolodzy, interniści, pielęgniarki oraz specjaliści psychoterapii uzależnień

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Kilińskiego 232

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88